90 days from today is Sat, 02 September 2023

Gwent Police Federation

Welsh Blood Service Needs Your Help !

The Welsh Blood Service is coming to Newport and we need your help! Why not come along we'd love to meet you. Did you know only 3% of the population are Blood Donors, let’s try to get that number higher - it only takes 45 minutes to help save a life, plus we have a lovely selection of biscuits!

Appointments are still available, just click on the link below!!

💪 The best way to get your blood pumping?

💉 Donate blood and help save lives across Wales

👉 https://wbs.wales/GwentPoliceRS

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Gasnewydd, ac rydyn ni angen eich help! Beth am ddod draw, bydden ni wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 3% o'r boblogaeth sy'n Rhoddwyr Gwaed, felly gadewch i ni geisio cynyddu’r nifer hwnnw - dim ond 45 munud mae'n ei gymryd i helpu i achub bywyd.  Bydd ein tîm yn cymryd gofal da ohonoch chi, ac mae gennym ddewis hyfryd o fisgedi!

💪 Y ffordd orau o gael eich pwmpio gwaed?

💉 Rhoi gwaed a helpu i achub bywydau ledled Cymru

👉 https://wbs.wales/GwentPoliceRS