90 days from today is Thu, 28 December 2023

Gwent Police Federation

The Welsh Blood Service is coming to your area and needs your help!

8 November 2022

The Welsh Blood Service is coming to your area and we need your help! Why not come along we'd love to meet you; did you know only 3% of the population are Blood Donors! Let’s try to get that number higher - it only takes 45 minutes to help save a life, our team will take very good care of you - plus we have a lovely selection of biscuits!

Did you know that only ③% of the eligible population in Wales give blood? ❤
Share this post if you’re one of them! 🔁
Book an appointment today 🔗 https://wbs.wales/PolFedGwent

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i'ch ardal chi, ac rydyn ni angen eich help! Beth am ddod draw, bydden ni wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 3% o'r boblogaeth sy'n Rhoddwyr Gwaed, felly gadewch i ni geisio cynyddu’r nifer hwnnw - dim ond 45 munud mae'n ei gymryd i helpu i achub bywyd.  Bydd ein tîm yn cymryd gofal da ohonoch chi, ac mae gennym ddewis hyfryd o fisgedi!

Oeddech chi’n gwybod mai dim ond③% o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed? ❤
Rhannwch y postiad hwn os ydych chi’n un ohonyn nhw! 🔁
Trefnwch apwyntiad heddiw 🔗 https://wbs.wales/PolFedGwent